Cliënten

Cliënten

Uw doelstelling

U als werknemer en cliënt, uw werkgever als opdrachtgever en ik als coach vormen een dynamische driehoek. Wat ons verbindt, is de doelstelling zoals u die in de kennismaking duidt en zoals ik die hanteerbaar vertaal. Met het driemondig ‘ja’ committen we ons aan mijn voorstel, de coaching die op stapel staat. Tijdens dat traject kan de band met het werk aanvankelijk losser lijken maar onzichtbaar wordt hij nooit, eerder bekijkt u het vanuit een ander perspectief. Vaak eindigen we met een gezamenlijke evaluatie. Ook dan respecteer ik uw privacy. Het is immers aan u om uw ervaringen, emoties en conclusies al dan niet met anderen te delen.

Mijn cliënten

Het bedrijfsleven heeft mijn passie. Vooral in de (financiële) dienstverlening, de accountancy, het bank- en verzekeringswezen voel ik me als een vis in het water. Maar ook overheden en nutsvoorzieningen, onderwijs, welzijn en (gezondheids)zorg zijn partners in arbeid, zeker als effectiviteit, daadkrachtig handelen, doelmatigheid en resultaten hoog in het vaandel staan. Geografisch laten mijn coachees – ondernemers, directeuren, managers, beleidsmakers, portefeuillehouders – zich niet snel beperken; ze komen overal vandaan, al is Zuid-Nederland licht favoriet. Het landelijke Lieshout waar Sweens Coaching huist, ligt in de regio Eindhoven/Helmond.

– Samen werken aan levensloop en loopbaan –