Kwaliteit

Kwaliteit

Mijn inbreng

  • Sweens Coaching laat zich grotendeels leiden door wat speelt, wat goed gaat en wat effect sorteert. Naast gesprekstechnieken hanteer ik hulpmiddelen als kwadranten, oplossingsgericht werken, de positieve uitzondering, het lonkend perspectief en wegdromen (waarbij u uiteraard terugkomt in het hier en nu). Twee methodieken – zo leert de ervaring – werpen steevast hun vruchten af.
  • Zelfkonfrontatiemethode® ZKM helpt de samenhang te zien in uw levensverhaal tussen verleden, heden en toekomst zodat u vandaaruit de regie (weer) voeren kunt.
  • Voice dialogue® Via deze dialoog wordt u zich bewuster van uw – soms tegenstrijdige – stemmen; de ene zichtbaar, soms te dominant, de ander juist onderbelicht en te bescheiden. Beide brengt u ten gehore.

Mijn kwaliteit

Coaching bestaat bij de gratie van vertrouwen, zekerheid en kwaliteit. Sweens Coaching is aangesloten bij drie brancheorganisaties en conformeert zich aan geldende beroepscodes en klachtenprocedures. Ook buiten de branche onderhoud ik graag intercollegiale contacten.

  • NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen. Ik ben als GZ-psycholoog BIG-geregistreerd. Zie verder www.psynip.nl.
  • NOBCO, de Nederlandse orde van beroepscoaches. Zie www.nobco.nl.
  • VvZB, de vereniging voor ZKM-beoefenaars waarvan ik lid ben door certificering in de Zelfkonfrontatiemethode®. Zie ook www.zkmvereniging.nl.

Wilt u meer weten over Voice dialogue®, ga dan bijvoorbeeld naar transformatiepsychologie.nl (er bestaan meer sites over deze methodiek).

– Samen werken aan levensloop en loopbaan –