Samenwerking

Samenwerking

Onze gesprekken

Coaching bestaat bij de gratie van empowerment. De zekerheid dat u het heft (weer) in eigen hand neemt, patronen achterlaat, het vermogen tot leren benut, dynamiek en kracht (terug)vindt. Mijn gedachten, meningen en ervaringen staan u ten dienste. U bent de deskundige, kent uzelf als geen ander. Natuurlijk ben ik alert op valkuilen, attent op momenten dat u het hier en nu liever overslaat, uzelf omzichtig ontloopt. Vanzelfsprekend reik ik middelen aan en tracht u mee te nemen naar daar waar u uw kansen benut, uw talenten ontplooit. Uiteraard kunt u rekenen op mijn professionaliteit en ervaring. Niets wat ik doe, is uit de lucht gegrepen. Alles wat ik doe, is met aandacht, met oog voor – het soms zo relevante – detail. Zorgvuldig, transparant en integer. Daar mag u op rekenen.

Onze samenwerking

  • inventarisatie U als cliënt en ik als coach maken kennis. We bevragen elkaar over motivatie, belangen, verwachtingen en doelen. Daarop formuleer ik wat u wilt bereiken, het waarom en hoe plus de financiën. Belangrijk is dat u en uw werkgever zich kunnen vinden in mijn voorstel.
  • werk We gaan samen aan de slag tijdens (veelal) zes sessies van elk twee uur. Na elke keer schrijft u een verslag wat vooral fungeert als geheugensteun wanneer straks de coaching na-echoot. Soms krijgt u opdrachten om te onderzoeken, experimenteren, oefenen. Tussen de sessies plannen we drie à zes weken zodat uw ervaringen kunnen wortelen in uw dagelijks bestaan.
  • evaluatie Met uw werkgever blikken we terug, benoemen veranderingen en resultaten, bekijken tot slot of aanvullende acties nodig zijn.
– Samen werken aan levensloop en loopbaan –