Coaching

Coaching

U

U hebt een mooie baan in een mooie sector, u bent manager in bedrijf en uw eigen leven. Desondanks hebt u vragen. Wellicht knellen ambities, conflicten of culturen, mist u uitdaging, zelfvertrouwen of zingeving, kampt u met stress, de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen of angst voor de toekomst. De aanleiding kan heel divers zijn. U overweegt een coach in de arm te nemen. Misschien trekt u zelf niet als eerste aan de bel, maar is uw werkgever u voor. Het begin blijkt later vaak van minder belang; meer is het een signaal van iets dat onder de dagelijkse laag leeft. Dan is het prettig en veilig aan te kloppen bij een externe deskundige die snel en elegant bij de kern uitkomt, helpt de balans op te maken en u stimuleert om de bakens te verzetten zover u wilt, kunt en durft.

Ik

Dat ik niet van routine geniet, mag blijken uit mijn cv. Ooit begonnen als orthopedagoog en leraar maatschappijleer, maakte ik binnen tien jaar de overstap naar het GITP in de functie van Arbeidspsycholoog, coach en loopbaanadviseur. Immer neig ik naar verre grenzen en koester geen enkele vraag. Integendeel: ik zoek (wegen die naar) het antwoord (leiden) waarna vanzelf nieuwe vragen rijzen. Wellicht studeer(de) ik daarom graag: Orthopedagogiek, Maatschappijleer, A&O-Psychologie, Gestalt, Zelfkonfrontatiemethode, Voice Dialogue… Van aanpakken heb ik altijd geweten; ik groeide op in een ondernemersgezin. Toch toonde het leven mij ook een keerzijde; op sommige vragen is geen antwoord, alleen stilte. Met Sweens Coaching begon ik een nieuwe uitdaging waarin kennis en kunde, hart en ziel, ondervinding en plannen, professie en persoon elkaar vinden.

– Samen werken aan levensloop en loopbaan –